Bc. Aneta Kozeleková

Bakalářská práce

Faktory indukující monomerizaci 14-3-3 proteinu

Agents inducing 14-3-3 protein monomerization
Anotace:
14-3-3 proteiny patří do rodiny vysoce konzervovaných eukaryontních proteinů, které jsou zapojeny do regulace různých buněčných procesů. Přirozeně nabývají dimerní struktury, jež je důležitá pro jejich funkci. Disociací dimeru na monomerní podjednotky dochází k regulaci jejich funkce. Bylo předpovězeno, že fosforylace 14-3-3 proteinu na Ser58, umístěném na dimerním rozhraní, způsobuje monomerizaci …více
Abstract:
14-3-3 proteins are a family of highly conserved eukaryotic proteins that are involved in regulation of various cell processes. They naturally possess dimeric structure, which is important for their function. Dissociation of dimer into monomeric subunits leads to regulation of 14-3-3 protein function. Phosphorylation of 14-3-3 protein at Ser58, located at the dimer interface, was predicted to cause …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta