Daniela Nešporová

Bachelor's thesis

Manipulační praktiky titulních stran vybraných deníků při volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2017

Manipulative Practices of the Titles of Selected Daily Press during the Elections to the Chamber of Deputies of the Czech Parliament in 2017
Abstract:
Práce se zabývá manipulačními praktikami a formou informování o politické situaci prostřednictvím titulních stran deníků před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017. Popisuje vliv médií na veřejné mínění, politické rozhodování a také se zabývá jejich společenskou odpovědností. Definuje politickou komunikaci a manipulační techniky médií ovlivněné jejich vlastnictvím a možnou …more
Abstract:
The thesis deals with manipulation practices and methods of delivering information considering political situation displayed on the front pages of dailies before the elections to the Chamber of Deputies of the Czech Republic 2017. It describes the influence of media on public opinion, political decision-making and also deals with their social responsibility. It defines political communication and media …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Michal Stránský, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Nešporová, Daniela. Manipulační praktiky titulních stran vybraných deníků při volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2017. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe