Bc. Gabriela Lichá

Diplomová práce

Analýza online marketingových aktivit obchodu s bytovým textilem

Analysis of online marketing activities of a fabric store
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá online marketingovými aktivitami vybraného obchodu s bytovým textilem. Teoretická část práce se věnuje především objasnění základních pojmů týkajících se online marketingu a popisu těch marketingových kanálů, na kterých je zkoumaný obchod aktivní. V praktické části jsou poznatky z teoretické části aplikovány na online marketing tohoto obchodu s bytovým textilem. Nejdříve …více
Abstract:
This diploma thesis deals with online marketing activities of a selected fabric store. The theoretical part of the thesis deals mainly with the clarification of basic concepts related to online marketing and a description of those marketing channels on which the researched store is active. In the practical part, the findings from the theoretical part are applied to the online marketing of this fabric …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2022
  • Vedoucí: Ing. Markéta Bartoníčková
  • Oponent: Mgr. Lukáš Porsche, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví