Bc. Adéla Jasná

Bakalářská práce

Jsou starší ženy diskriminovány na trhu práce více než muži? Rešerše experimentální literatury

Are old women discriminated against more than old men in the labour market? A review of experimental literature
Anotace:
Tato bakalářská práce představuje přehled existující experimentální literatury o diskriminaci na základě věku se zaměřením na diskriminaci starších žen. Cílem práce je zjistit, zda jsou starší ženy na trhu práce diskriminovány více než muži. Práci nejprve začnu přehledem o metodologii použité k identifikaci a výběru článků, které mají být pokryty v této rešerši. Klíčová zjištění výzkumu organizuji …více
Abstract:
This bachelor thesis presents an overview of the existing experimental literature on the age discrimination with a focus on the discrimination against women. The aim of the thesis is to find out whether older women are more discriminated than men in the labor market. The research starts with an overview of the methodology used to identify and select the articles that are covered in this research. I …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta