Soňa WEINFURTOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Intervenční pohybový program dětí se zrakovou disabilitou ve věkovém rozpětí 8-15 let

Intervention motion children's program with visual disability in the age range 8-15 years
Anotace:
Ve své práci na téma "Intervenční pohybový program dětí se zrakovou disabilitou ve věkovém rozpětí 8 - 15 let" se v teoretické části zaměřuji na zrak, jeho význam a anatomii. Zvláštní kapitolu věnuji zrakové disabilitě jako takové, její etiologii a klasifikaci, typům zrakových vad a oboru, který se zabývá výchovou a vzděláním zrakově postižených. Důraz kladu na vývoj a vzdělání dětí se zrakovou disabilitou …více
Abstract:
The bachelor thesis "Motion intervention children´s program with visual disability in the age range 8 - 15 years" is divided into two parts. The focus of theoretical part is oriented on sense of sight, its importance and anatomy. The special chapter is dedicated to visual disability, especially to its etiology and classification, types of visual defects and to the field which deals by education of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
Zveřejnit od: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Zuzana Kornatovská, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WEINFURTOVÁ, Soňa. Intervenční pohybový program dětí se zrakovou disabilitou ve věkovém rozpětí 8-15 let. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses cq2vb9 cq2vb9/2
27. 4. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
27. 4. 2012
Bulanova, L.
28. 4. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.