Mgr. Veronika Bárková

Advanced ('rigorózní') thesis

Inhalační technika a správné použití inhalátorů při léčbě astma bronchiale achronické obstrukční plicní nemoci

Inhaler technique and correct use of inhalers in treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary disease
Anotácia:
Práce se zabývá aspekty poskytování farmaceutické péče při správné manipulaci s inhalačními zařízeními, jejíž znalost je významná pro správnou interpretaci jejich použití při léčbě astma bronchiale a chronické obstrukční plicní nemoci. Práce dále sumarizuje registrované inhalátory na českém trhu, u každého inhalátoru shrnuje informace týkající se poučení pacienta o správném používání, stavbě inhalátoru …viac
Abstract:
The following thesis deals with theoretical and practical aspects of pharmaceutical care in patients with asthma bronchiale and chronic obstructive pulmonary disease using their inhaler devices correctly. Pharmacist’s knowledge about these aspects is crucial for adequate interpretation of correct inahler technique. Furthermore it summarizes all inhaler devices available on the czech market and also …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 10. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 12. 2021
  • Vedúci: PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D.
  • Oponent: PharmDr. Lenka Adámková, Ph.D., PharmDr. Karel Vašut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Farmaceutická fakulta