Ing. Alena Samková

Bakalářská práce

Marketing vzdělávacích institucí

Marketing of education institutions
Anotace:
Marketing v dnešní znalostní společnosti není důležitý jen pro komerční sektor, ale pro všechna odvětví. Marketing pomáhá i školským zařízením udržet se v povědomí okolí či kvalitně řídit svoji instituci. Téma mé bakalářské práce bylo „Marketing vzdělávacích institucí“ a mým úkolem bylo zjistit na mosteckém studijním středisku, zda se tato vzdělávací instituce řídí marketingovými postupy a procesy …více
Abstract:
In the current society, which is based on knowledge and information, not only is marketing important in the commercial sector, but it can also bring an advantage to every sector of the market. In this respect, marketing also helps to educational institutions to keep up public appearances (stay in public consciousness) or to lead the institution itself successfully. The topic of my bachelor’s thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jindřich Říha

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní