Martin Šťastný

Master's thesis

Variantní návrh bezpečnostního přelivu na ochranné protipovodňové hrázi řeky Opavy nad Hlučínským jezerem

Variant of the proposal safety weir on flood protection dam on the river Opava above the Hlucin lake
Anotácia:
Účelem diplomové práce bylo navrhnout několik variant bezpečnostních přelivů na ochranné protipovodňové hrázi řeky Opavy nad Hlučínským jezerem, které jsou schopny převedení maximálně 50 m3.s-1 vody. U navržených variant provést základní hydrotechnické výpočty a podle výsledků vybrat nejvýhodnější řešení pro danou situaci. K ní pak vypracovat vzorovou dokumentaci v podobě popisu objektu a jeho ekonomického …viac
Abstract:
The goal of thesis is to find several variants of spillway design for dike of Opava river situated over Hlučín lake to transport maximum amount of water 50m3.s-1. To make basic hydrotechnical calculations for each variant and to choose the most suitable solution for each case based on calculations. Then for optimal variant work sample documentation out – discription of dike and its economical evaluation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Vojtěch Václavík
  • Oponent: Petr Műller

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava