Michal Juříček

Bakalářská práce

Porovnání Open-Source ERP systémů vhodných pro výrobní podnik

Comparsion of Open-Source ERP systems suitable for manufacturing company
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou Open Source ERP systémů vhodných pro výrobní podnik. V první části je rozebrán pojem ERP, jeho vývoj, funkcionalita, rozdělení a očekávané trendy. Dále je definován Open Source software, u kterého jsou uvedeny možné typy licencí a také jeho výhody a nevýhody. V druhé části práce jsou nejprve z dostupných Open Source ERP vybrány tři nejvhodnější pro výrobní podnik …více
Abstract:
This thesis is focused on Open Source ERP systems targeted for manufacturing companies. In the first part is analyzed the concept of ERP, its development, functionality, categorization and expected trends. Further on are defined Open Source software, possible types of licenses, its advantages and disadvantages. In the second part of the thesis, three the most suitable options for manufacturing companies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: Jana Fortinová
  • Oponent: Jarmila Pavlíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/66825