Theses 

Cenová elasticita poptávky po rezidenční vodě v Teplicích – Renáta HETZEOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management

Renáta HETZEOVÁ

Bakalářská práce

Cenová elasticita poptávky po rezidenční vodě v Teplicích

Price elasticity of demand for residential water in Teplice

Anotace: V bakalářské práci byl zkoumán vliv ceny vodného a stočného na chování spotřebitelů bydlících v panelových domech v Teplicích. Při zkoumání poptávky po vodě byla vyšetřena cenová elasticita poptávky v závislosti na počtu členů domácnosti, věku a velikosti bytu v časovém období od roku 2006 do roku 2016 na vzorku 1200 domácností. Doplňkový kvalitativní výzkum metodou řízených rozhovorů přispěl k validaci hypotéz spojených se spotřebitelským chováním domácností při spotřebě vody a validaci výsledků kvantitativní analýzy.

Abstract: The effect of water and sewage prices on the behaviour of consumers living in panel houses in Teplice was investigated in bachelor thesis. When examining demand for water, the price elasticity of demand was examined depending on the number of household members, age and apartment size over the period from 2006 to 2016 on the sample of 1,200 households. Additional qualitative research using method of controlled interviews contributed to the validation of hypothesis related with consumers' behavior of households at the water consumption and, to the validation of outcome of the quantitative analysis.

Klíčová slova: Cenová elasticita poptávky, cena vody, spotřeba vody, chování spotřebitele, kvantitativní analýza, metoda nejmenších čtverců, panelová data

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 11. 2018
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Macháč

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=179395 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

HETZEOVÁ, Renáta. Cenová elasticita poptávky po rezidenční vodě v Teplicích . Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 23:04, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz