Bc. Zuzana Fornádeľová

Diplomová práce

Alternativní přístupy práce s nestacionárními časovými řadami při identifikaci DSGE modelů

Identifying DSGE models using non-stationary time series (alternative approaches)
Abstract:
The thesis comprehends the topic of DSGE models.We employ two different approaches of using stationary data and the approach employing non-stationary data with the stationary process within the model. We applied four filtering methods to obtain the cyclical component used for estimation. The analysis of the estimated parameters is performed by the impulse response function, variance decomposition and …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou DSGE modelovania. V práci sú použité dva prístupy využívajúce dáta stacionarizované mimo odhadovaný model a alternatívny prístup využívajúci nestacionárne časové rady so stacionarizáciou v rámci modelu. Cyklická zložka vstupujúca do odhadu bola získaná štyrmi filtračnými technikami. Analýzu odhadov parametrov prevádzame prostredníctvom impulzných odoziev na …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Čapek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta