Jaroslava Krečmerová

Diplomová práce

Zátěžové testy bankovního sektoru

Bank stress tests
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou používání zátěžového testování v oblasti bankovnictví. První část práce se věnuje charakterizaci zátěžových testů jako nástroje k hodnocení stability v bankovním systému. Kapitoly věnované metodologii zátěžového testování obsahují nastínění postupu provádění zátěžových testů s detailnějším popisem některých konstrukčních prvků a základních nástrojů pro testování …více
Abstract:
Thesis deals with the topic of using stress testing in banking. First part is focused on characterizing stress tests like a tool for assess a stability of bankning system. The section occupying with the methodology of stress testing include describtion of process and design of stress testing and basic tools for testing some risks. There is also underlined a growing importance of stress tests for supervisory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2014
  • Vedoucí: Jiří Witzany
  • Oponent: Karel Janda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40069

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance