Bc. Ondřej Klecan

Diplomová práce

Oceňování a vykazování dlouhodobého hmotného majetku podle IFRS

Recognition and measurement of fixed assets according to IFRS
Anotace:
Diplomová práce se zabývá oceňováním dlouhodobého hmotného majetku podle českých účetních předpisů a podle standardů IFRS. V teoretické části jsou nejprve analyzovány rozdíly v účetních závěrkách sestavených podle obou systémů. Na to navazuje vymezení a způsob vykazování dlouhodobého hmotného majetku. Předmětem čtvrté kapitoly je fenomén dnešní doby, a to reálná hodnota a způsoby jejího určení. Poslední …více
Abstract:
The diploma thesis is concerned with measurement of fixed assets according to Czech accounting rules and IFRS. There are analyzed the differences in financial statements at first. Then follows the recognition and the way of presentation of fixed assets. The subject of fourth chapter is today phenomenon, fair value and its measurement. Last chapter of theoretical part is dedicated to investment property …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2014
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Mgr. Tomáš Hesterini

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní