Bc. Jakub Toman

Bakalářská práce

Talent management trends in 2020 and beyond

Talent management trends in 2020 and beyond
Anotace:
Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybral téma Trendy v oblasti talent managementu (řízení talentů) v roce 2020 a dále, to co se v současnosti používá a jaké trendy bude mít v budoucnu. Dnešní změny jsou charakteristické rychlou globalizací a vývojem nových technologií. Kultura pracovní síly podporuje týmovou spolupráci a personalizaci. V první části práce popisuji teorii talent managementu jako takovou …více
Abstract:
For my bachelor’s thesis, I have chosen the topic Talent Management trends in 2020 and beyond, as it is currently applied and what trends it will have in the future. Nowadays changes are characteristic by rapid globalization and new technologies development. The culture of the workforce encourages teamwork collaboration and personalization. In the first part of my work I describe the theory of talent …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Helena Pleskotová
  • Oponent: Ing. Lenka Farkačová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance