Bc. Eva Hejzlarová

Diplomová práce

Ekonomika přírodních národů - Obraz přírodních národů v klasické a neoklasické ekonomii

Primitive Peoples' Economy - The Image of Primitive Peoples in Classical and Neoclassical Economics
Anotace:
Anotace Diplomová práce Ekonomika přírodních národů. Obraz přírodních národů v klasické a neoklasické ekonomii se zabývá kritikou problematických výroků a předpokladů některých představitelů klasické a neoklasické ekonomie o příslušnících přírodních národů. Dle mého názoru chybný předpoklad o ekonomické psychologii příslušníků přírodních národů, či perspektiva nahlížení na ně jako na relikt minulosti …více
Abstract:
Synopsis The thesis „Primitive nations‘ economy. The image of primitive nations in classical and neoclassical economics“ is a criticism of questionable statements and presumptions of some classical and neoclassical economics‘ representatives on primitive nations‘ members. In my opinion an incorrect presumption of economical psychology of primitive nations‘ members or regarding them like a relic of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2009
  • Vedoucí: RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní environmentalistika (tříleté) / Humanitní environmentalistika

Práce na příbuzné téma