Romana FRIEDLOVÁ

Bakalářská práce

Měkké lokalizační faktory města Litoměřice

The soft location factors in the town of Litoměřice
Anotace:
Cíl mé práce je zaměřit se na jednotlivé lokalizační faktory města Litoměřice, jejich roli a význam. Nejprve se zaměřím na rozdělení lokalizačních faktorů na tvrdé a měkké , jejich důležitost a rozdílnost. Poté aplikuji jednotlivé vybrané měkké lokalizační faktory na město Litoměřice. Hovořím o charakteristice města Litoměřice, jeho kultuře, bydlení, vzdělání a atraktivitě dalších lokalit v rámci regionu …více
Abstract:
Purpose of my work is locate the individuals soft location factors in the town of Litoměřice, the meaning and function of soft location factors. First I locate to the parting of the soft location factors to soft and hardly, their importance and diferentness. Then I apply individuals soft location factors to the town of Litoměřice. I speak about characteristic of the town of Litoměřice, about culture …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2009

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
http://arl.ujep.cz/

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program:
Ekonomika a management