Bc. Jan Glíž

Bakalářská práce

Biosenzor pro stanovení aktivity amylasy ve slinách

Biosensor for the determination of amylase activity in saliva
Anotace:
Cílem této bakalářské práce byla konstrukce a kalibrace biosenzoru pro stanovení aktivity slinné α-amylasy, a následné měření této aktivity za různých fyziologických stavů testovaných subjektů. Práce obsahuje také teoretickou část zabývající se problematikou biosenzorů. Měření aktivity bylo prováděno pomocí amperometrie, ve tříelektrodovém uspořádání při 650 mV. Na povrchu pracovní elektrody byl pomocí …více
Abstract:
The main aim of this thesis was to construct and calibrate biosensing device for determination of the activity of salivary alpha-amylase, and to mesaure activity of this salivary enzyme among different subjects with different physiological states. Thesis contains practical and theoretical part about basics of biosensor issues. Mesauring of activity was performed using amperometry, 3-electrode system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná biochemie / Aplikovaná biochemie