Monika Soukupová

Bakalářská práce

Věcný a didaktický rozbor tematického celku Rozvaha v 1. koncentrickém okruhu

Pragmatic and didactic analysis of the topic of balance sheet in the first concentric circle
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rozborem tematického celku o majetku podniku a o rozvaze v prvním koncentrickém okruhu. V teoretické části je nastíněna samotná výuka účetnictví, což znamená legislativa, ze které výuka předmětu vychází, organizace výuky, uspořádání učiva, didaktická technika a v neposlední řadě také didaktické metody a zásady. Praktická část, je věnována samotnému didaktickému rozboru daného …více
Abstract:
The present bachelor thesis focuses on the topic of company property and balance sheet in the first concentric circle. The theoretical part introduces the methods of teaching accounting, i.e. the legislative on which the methods are based - curriculum, didactic techniques as well as didactic rules. The practical part is devoted to the didactic analysis as such. Particular methods the teacher should …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Marie Fišerová
  • Oponent: Zlatuše Otrusinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31723