Silvia Kňavová

Diplomová práce

Riadenie rizík pomocou nástrojov Business Intelligence

Řízení rizik pomocí nástrojů business intelligence
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou řízení úvěrového rizika, jemuž v dnešní době podléhají všechny úvěrové instituce. Pojednává o důležitosti automatizačních procesů při jeho řízení a zaměřuje se na nástroje Business Intelligence. Charakterizuje základní principy, jednotlivé komponenty a důraz klade na vytvoření efektivního a snadno pochopitelného reportu. Důraz klade na pravidla při vizualizování dat …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the analysis of credit risk management, which is currently exposed to all credit institutions. It discusses the importance of automatization processes in managing it and focuses on Business Intelligence tools. It characterizes the basic principles, the individual components and the emphasis puts on creating an efficient and easy-to-understand report based on rules for …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá analýzou riadenia úverového rizika, ktorému v dnešnej dobe podliehajú všetky úverové inštitúcie. Pojednáva o dôležitosti automatizačných procesov pri jeho riadení a zameriava sa na nástroje Business Intelligence. Charakterizuje základné princípy, jednotlivé komponenty a dôraz kladie na vytvorenie efektívneho a ľahko pochopiteľného reportu a zameriava sa na pravidlá pri vizualizovaní …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Radoslav Míšek
  • Oponent: David Chval

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77734