Bc. Oliver Galbavý

Bachelor's thesis

Spôsoby výpočtu koeficientu beta pri akciách a ich porovnanie

Ways of Calculation Beta Coefficient of Stock and its Comparision
Abstract:
This thesis is about problematic of examining the beta coefficient, and using different ways to its calculation. Beta coefficient (beta factor) as a rate of systematic (market) risk of assets is one of the necessary inputs in the process when CAPM method is used in shares valuation. There are two basic analytical ways to estimate the beta factor. The first of these is the regression or ,,top-down“ …viac
Abstract:
Táto práca sa venuje problematike o skúmaní koeficientu beta, jeho použití a rôznych prístupov k jeho výpočtu. Beta koeficient (beta faktor), ako miera systematického (tržného) rizika, je pre analytikov jeden z nevyhnutných vstupov pri stanovení nákladov vlastného kapitálu metódou CAPM. Analytici využívajú k stanoveniu beta dve základné metódy. Prvá z nich je regresná metóda alebo ,,top-down,, metóda …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2012
  • Vedúci: Ing. Petr Čihák, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Diana Bílková, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / odbor:
Banking / Broker