Mgr. Martin Lysoněk

Bachelor's thesis

Senior na pozici dozorce v muzejní instituci

Senior on the Position Attendant in the Museum Institution
Abstract:
Tato práce pojednává o úrovni stáří a stárnutí dozorců/uvaděčů v muzejních institucích. První část teoreticky popisuje fenomén stáří a stárnutí z pohledu vědy a o možnostech tento nezvratný proces zkvalitnit. Druhá část je kvalitativní výzkum úrovně stáří a stárnutí dozorců/uvaděčů v post-produktivním věku v muzejních institucích.
Abstract:
The Bachelor thesis concern level of old age and ageing by museum guard/usher in institution fo museum. Theoretical section sumarized phenomenon of old age na ageing in population from the perspective of science like sociology, medicine and the way how to improve this irreversible process. Second part is kvalitativ research of old age level and ageing museums guards/ushers as working pensioners in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2012
  • Supervisor: Mgr. Lucie Jagošová, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta