Michal Budinský

Bachelor's thesis

E-learning - nove interaktivni metody vyuky s akcentem na multimédia

E-learning - new interactive teaching methods with an emphasis on multimedia
Abstract:
E-learning -- nové interaktivní metody výuky s akcentem na multimédia V této práci je hlavním cílem autora představit nové pojmy, obecné přístupy k současné výuce a poukázat na nové metody a techniky v konkrétní vzdělávací oblasti nazývané e-learning. Vysvětlením hlavních pojmů v problematice distančního vzdělávání s využitím e-learningu se zabývá teoretická část, ve které dochází k roztřídění a upřesnění …more
Abstract:
E-learning - new interactive teaching methods with an emphasis on multimedia The author's main focus is to introduce new concepts, general approaches to current teaching and point out new methods and techniques in the specific area of learning called e-learning. The theoretical part explains the key terms concerning the issues of distance learning using e-learning, and also involves classification …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 2. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2011
  • Supervisor: Libor Krsek
  • Reader: Stanislav Horný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27383

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Aplikovaná informatika / Informatika