Jiří Rademacher

Bachelor's thesis

Turnpike trusts: příspěvek k dějinám dopravní infrastruktury

Turnpike trusts: A lesson from history of transportation economics
Abstract:
Předložená bakalářská práce se zabývá analýzou funkcí tzv. turnpike trusts a jejich role při rozšiřování sítě veřejné dopravy. Teoretický základ práce mapuje historický vznik, vývoj a zánik těchto společností nejprve v Anglii a následně ve Spojených státech a hodnotí jejich přínosy a nedostatky. Závěrečná část práce pomocí metody komparace přibližuje využitelnost získaných poznatků pro dnešní správu …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyse the functions of turnpike trusts and their role in the expansion of the transportation network. The theoretical basis of the work is mapping the historical origins, development and disappearance of these organizations first in England and then in the United States and evaluates their benefits and shortcomings. The final part of the thesis is using the comparison …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 1. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.