Theses 

Klíčové faktory prosperity střední firmy – Pavel Poc

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Pavel Poc

Bakalářská práce

Klíčové faktory prosperity střední firmy

Key factors in prosperity of medium business

Anotace: Bakalářská práce analyzuje situaci společnosti Zahradní a parková spol. s r.o. a navrhuje opatření vedoucí ke zlepšení její prosperity. Teoretická část je věnována specifikům malých a středních podniků a charakterizoval jednotlivé aspekty marketingu, personalistiky, managementu a finančního řízení. Praktická část je pak věnována aplikaci získaných teoretických poznatků při identifikaci faktorů prosperity zvolené firmy v daných odvětvích a provedení SWOT analýzy. Byla navržena opatření vedoucí k udržení a zvýšení prosperity podniku.

Abstract: This thesis analyzes the situation of the Zahradní a parková spol. s r.o. and proposes measures to improve its prosperity. The theoretical section is devoted to specifics of SMEs and describes the aspects of marketing, personnel management, management and financial management. In the practical part, are then applied the theoretical findings to identify the factors of prosperity in selected firm in selected areas and performed a SWOT analysis. Measures to maintain and increase prosperity of company have been defined.

Klíčová slova: finanční řízení, marketing, střední podnik, management, prosperita, personální řízení

Keywords: management, SME, personnel management, marketing, financial management, prosperity

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: Jitka Srpová
  • Oponent: Rostislav Milota

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/22753

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 20:10, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz