Mgr. Eva Jourová

Diplomová práce

Kulturní politika: případová studie obce Ratíškovice

Cultural policy: a case study of the village Ratíškovice
Anotace:
Práce se zaměřuje na problematiku rozvoje kultury na municipální úrovni na příkladu obce Ratíškovice.Problémy, které vyplynuly z analytické části práce a jejich možné řešení jsou pak blíže popsány v návrhové části práce, kde je nejprve navržena vize a následně stanoveny priority rozvoje kultury, které jsou prostřednictvím dalších dílčích cílů a aktivit rozpracovány.
Abstract:
The topic of my thesis is focused on development of culture on municipality of village Ratíškovice. The problems, which follow from analytic part of thesis and theirs possibly solutions are situated in proposal part. There are proposed vision, priorities of development of culture and also next goals and activities.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta