Michaela HRDINOVÁ

Bakalářská práce

Revitalizace tůně Vršovice u Loun

The Revitalization of the pool in Vršovice near Louny
Anotace:
Bakalářská práce řeší návrh optimálního způsobu revitalizace tůně Vršovice u Loun, kraj Ústecký, ČR. Obec Vršovice projevila záměr zlepšit stav této zazemňující se tůně. Teoretická část práce se formou literární rešerše zabývá především problematikou revitalizací tůní, jejich zazemňováním, nakládáním s říčními sedimenty, s jejich financováním. V praktické části je na základě terénního šetření proveden …více
Abstract:
This thesis solves an optimal way of revitalization of lake in city Vrsovice u Loun, Ustí Region, Czech Republic. The municipality of Vrsovice expressed their intention to improve the condition of this land-filled lake. The theoretical part via literature review deals mainly with issues of revitalisation pools, land filling of them, management of river sediments and their financing. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Neruda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRDINOVÁ, Michaela. Revitalizace tůně Vršovice u Loun. Most, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí