Michaela HRDINOVÁ

Bachelor's thesis

Revitalizace tůně Vršovice u Loun

The Revitalization of the pool in Vršovice near Louny
Abstract:
Bakalářská práce řeší návrh optimálního způsobu revitalizace tůně Vršovice u Loun, kraj Ústecký, ČR. Obec Vršovice projevila záměr zlepšit stav této zazemňující se tůně. Teoretická část práce se formou literární rešerše zabývá především problematikou revitalizací tůní, jejich zazemňováním, nakládáním s říčními sedimenty, s jejich financováním. V praktické části je na základě terénního šetření proveden …more
Abstract:
This thesis solves an optimal way of revitalization of lake in city Vrsovice u Loun, Ustí Region, Czech Republic. The municipality of Vrsovice expressed their intention to improve the condition of this land-filled lake. The theoretical part via literature review deals mainly with issues of revitalisation pools, land filling of them, management of river sediments and their financing. The practical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martin Neruda, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HRDINOVÁ, Michaela. Revitalizace tůně Vršovice u Loun. Most, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of the Environment

Bachelor programme / field:
Ecology and environmental protection / Environmental Protection