Ing. Matěj Liberda

Bachelor's thesis

Likvidita a volatilita na kapitálových trzích

The relation between liquidity and volatility in selected markets
Abstract:
Práce zkoumá vztah tržní likvidity, popsané tempy růstu objemů obchodů, a volatility. Využívá k tomu soubor měsíčních dat o indexu S&P 500 během období mezi lety 1990 a 2014. Je potvrzen pozitivní vztah mezi oběma veličinami a určeno, že ve směru od volatility k tempům růstu objemů obchodů existuje negativní Grangerova kauzalita. Následně je provedena komparace vztahu v jednotlivých částech sledovaného …more
Abstract:
The paper focuses on the market liquidity, represented by the growth rates of trading volumes, and volatility. The research is made on the monthly data series about the index S&P 500 between the years 1990 and 2014. A positive relation between both variables is confirmed and a negative Granger causality is discovered in direction volatility – growth rates of trading volumes. A comparison of a nature …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Galina Deeva

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta