Theses 

Likvidita a volatilita na kapitálových trzích – Ing. Matěj Liberda

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Ing. Matěj Liberda

Bachelor's thesis

Likvidita a volatilita na kapitálových trzích

The relation between liquidity and volatility in selected markets

Abstract: Práce zkoumá vztah tržní likvidity, popsané tempy růstu objemů obchodů, a volatility. Využívá k tomu soubor měsíčních dat o indexu S&P 500 během období mezi lety 1990 a 2014. Je potvrzen pozitivní vztah mezi oběma veličinami a určeno, že ve směru od volatility k tempům růstu objemů obchodů existuje negativní Grangerova kauzalita. Následně je provedena komparace vztahu v jednotlivých částech sledovaného období, která odhaluje, že vztah je nejsilnější v bezkrizovém období mezi lety 2002 a 2008 a naopak je deformován po finanční a ekonomické krizi z podzimu 2008.

Abstract: The paper focuses on the market liquidity, represented by the growth rates of trading volumes, and volatility. The research is made on the monthly data series about the index S&P 500 between the years 1990 and 2014. A positive relation between both variables is confirmed and a negative Granger causality is discovered in direction volatility – growth rates of trading volumes. A comparison of a nature of the relationship in different parts of the period follows and it reveals that the relationship is strongest in a calm period without crisis between years 2002 and 2008 and, on contrary, it is deformed after the financial and economic crisis.

Keywords: volatilita, tržní likvidita, objemy obchodů, kapitálové trhy, volatility, market liquidity, trading volumes, capital markets

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Galina Deeva

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Go to top | Current date and time: 16/7/2019 23:10, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz