Mgr. Ing. Eva Ellederová, Ph.D.

Disertační práce

Konstrukční výzkum učebnice pro výuku angličtiny pro specifické účely

Design-based research of an ESP coursebook
Anotace:
Tato disertační práce představuje problematiku konstrukčního výzkumu jako relativně nového přístupu v pedagogickém výzkumu, jenž by mohl účinně překlenout propast mezi výzkumem a praxí ve formálním vzdělávání. Cílem této disertační práce bylo: 1) vytvořit učebnici pro výuku English for Information Technology, pro jejíž tvorbu dosud neexistují jasné pokyny či instrukce; 2) validovat stávající teorie …více
Abstract:
This doctoral thesis frames the concept of design-based research as a relatively new approach in pedagogical research which could effectively bridge the gap between research and practice in education. The aim of the thesis was: 1) to design a coursebook English for Information Technology for the design of which there are no clear principles; 2) to validate the existing theories of English language …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 2. 2021
  • Vedoucí: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, doc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta