Anna-Marie Hanyášová

Bakalářská práce

Výběr a příprava vhodné kontrolní tkáně pro IHC metody

Compilation and preparation of control tissues used in IHC
Anotace:
Ačkoliv patří imunohistochemické metody k běžné součásti laboratoří oboru patologie, stále není kladen dostatečný důraz na kontrolu kvality, standardizaci analytických i preanalytických podmínek a správný výběr vhodných kontrolních tkání. Cílem této práce je poukázat na úskalí spojená s kontrolou kvality v IHC laboratoři a na význam standardizace preanalytických i analytických postupů. V teoretické …více
Abstract:
Even though immunohistological methods are a standard part of pathology laboratories, there is still not enough importance placed on quality control, standardization of analytical and preanalytical conditions and selection of appropriate control tissues. The objective of this thesis is to point out the problems connected to quality control in IHC laboratories and the importance of standardization of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Zlámalíková
  • Oponent: PhDr. Květoslava Lišková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví / Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví