Michaela PEČEŇOVÁ

Bakalářská práce

Žurnalistické titulky v denících Mladá fronta Dnes a Blesk a jejich komparace

Headlines used in daily newspaper Mladá fronta Dnes and Blesk and their comparison
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá typologiemi titulků, které se užívají ve dvou českých denících, v Mladé frontě DNES a v Blesku. Sleduje typy titulků v rámci morfologické a syntaktické roviny a v rámci délky titulků. V teoretické části jsou sestaveny a charakterizovány jednotlivé typologie. V praktické části jsou tyto typologie aplikovány při morfologické a syntaktické analýze zpravodajských a publicistických …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with typology of headlines used in two Czech daily newspapers, Mladá fronta DNES and Blesk. It observes typology of headlines in morphological and syntactic grades and headlines lenght. In theoretical part typologies are compiled and characterized. In practical part these typologies are applicated to morphological and syntactic analysis of news and current affairs headlines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2016
Zveřejnit od: 19. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Viktor Jílek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PEČEŇOVÁ, Michaela. Žurnalistické titulky v denících Mladá fronta Dnes a Blesk a jejich komparace . Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 19. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses crb0rm crb0rm/2
19. 4. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
19. 4. 2016
Marklová, E.
20. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.