Theses 

Financing of Project by Bank Loans in Company Fjord Bohemia s.r.o. – Bc. Iuliia Palii

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Iuliia Palii

Bakalářská práce

Financing of Project by Bank Loans in Company Fjord Bohemia s.r.o.

Financing of Project by Bank Loans in Company Fjord Bohemia s.r.o.

Anotace: Cílem této práce bylo zhodnotit finanční situaci podniku Fjord Bohemia s.r.o. a najít nejlepší řešení pro své investice v kupní tovární projektu. Diplomová práce včetně teoretické a praktické části. Teoretická část se říká obecně o klasifikaci a zdroje investic. Popisuje také finanční prostředky jako leasingu a bankovních úvěrů. Praktická část se více zaměřuje na rozbor a čísla v účetních výkazech společnosti Fjord Bohemia, za použití různých finančních analýz a ukazatelů. Doprovodný bod je prezentace uspořádání rizikového a vyhodnocení nabídek financování spekulace podniků v bankovním a pronájmu trhu. Postulation je skončili výběrem nejvhodnější uspořádání alternativ financování zkoumaných.

Abstract: The aim of the thesis was to evaluate the financial situation of the company Fjord Bohemia s.r.o. and to find the best solution for its investment in a factory purchase project. The Thesis including the theoretical and practical parts. Theoretical part saying in general about the classification and sources of investment. Also describes financial resources as leasing and bank loans. Practical part is more focusing on evaluation and analysis the numbers in financial statements of Fjord Bohemia company, using different financial analysis and ratios. The accompanying point is a presentation of the venture arrangement and an assessment of offers of financing speculation ventures in the banking and renting market. The postulation is finished up by selecting the most suitable arrangement of financing alternatives investigated.

Keywords: Investments, Bank Loans, financial analysis, Break even point, cash flows

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.
  • Oponent: MBA Jaromír Stemberg

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 02:26, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz