Bc. Irina Tarasova

Bakalářská práce

Analýza organizační struktury vybrané firmy

Analysis of Organizational Structure of Chosen Firm
Anotace:
Tématem bakalářské práce je analýza organizační struktury vybrané firmy. První část práce je kompilací poznatků z odborné literatury a elektronických zdrojů a je zaměřena na vysvětlení procesu organizování, typů organizačních struktur a přístupů k tvorbě organizačních struktur. Projektová studie je zaměřena na popis organizační struktury vybrané firmy, na identifikaci problémů a na návrhy její změny …více
Abstract:
The theme of the bachelor thesis is the analysis of organizational structure of the chosen company. The first part is a compilation of knowledge from the professional literature and electronic resources and is focused on the explanation of the process of organization, types of organizational structures and methods of creation the organizational structures. Feasibility study is focused on the description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Palán, CSc.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Čapek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management malého a středního podnikání