Bc. Markéta Kropíková

Bakalářská práce

Povinnosti plátce daně z přidané hodnoty

Obligation of the value-added taxpayer
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá primárně problematikou základních povinností plátců daně z přidané hodnoty, a to jak v teoretické rovině, v rámci které vymezuje základní pojmy, tak i v rovině praktické, kdy je pozornost věnována povinnostem v rámci tzv. intrakomunitárních dodávek. Toto téma jsem si vybrala s ohledem na své pracovní zaměření, kdy se s problematikou DPH, a to i v rámci intrakomunitárních …více
Abstract:
This thesis deals primarily with fundamental obligations of payers of value added tax, both at a theoretical level, within which it defines the basic concepts, as well as at the practical level, when attention is paid to obligations under the so-called intra-community supplies. I chose this topic with regard to my working focus because I get in touch with the issue of VAT, even in the context of intra …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Veselka, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní