Mgr. Filip Spura

Diplomová práce

Provize zprostředkovatele v pojišťovnictví

Brokerage of Insurance Intermediary
Anotace:
Tato diplomová práce si klade za cíl potvrdit nebo vyvrátit hypotézu: „Současná absence specifické regulace provizního ohodnocení škodí zájmům klienta.“ Vedlejším cílem je charakterizovat právní úpravu provize zprostředkovatele za finanční služby v pojišťovnictví a obecné principy zprostředkování v pojišťovnictví. Práci lze rozdělit na obecnou a zvláštní část. V obecné části je stručně vymezeno pojišťovnictví …více
Abstract:
This thesis aims to prove or disprove the hypothesis "The current absence of specific evaluation commission regulation harms the interests of the client" The secondary objective is to characterize the legislation of broker commissions for financial services in the insurance industry and the general principles of mediation in the insurance industry. The hereby submitted work can be divided into general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Michal Janovec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta