Bc. Oldřich Brychta

Bakalářská práce

Sociální politika státu

Social Politics
Anotace:
Tématem bakalářské práce je sociální politika státu. V úvodní části jsou uvedena teoretická východiska, která se vztahují k dané oblasti jako je historický vývoj, funkce, nástroje a cíle sociální politiky. Druhá část je věnována pasivní politice zaměstnanosti. Bakalářská práce srovnává nárok, délku a výši podpory v nezaměstnanosti v České republice a v Polsku. Závěrečná část upozorňuje na škodlivost …více
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is state social policy. In the preamble are mentioned theoretical resources, which relate to the given field as are historical evolution, fiction, instruments and goals of social policy. The second part deals with passiv labour policy. The bachelor thesis compares the claim, intensity and supporting period of the unemployment benefit in the Czech Republic and in Poland …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Eva Tomášková, Ph.D.
  • Oponent: Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta