Bc. Iva Šašinková

Master's thesis

Koncept víceúrovňového vládnutí v zahraniční politice Evropské unie a Kanady: komparativní perspektiva

The Concept of Multi-level Governance in the Foreign Policy of the European Union and Canada: a Comparative Perspective
Anotácia:
Předkládaná práce „Koncept víceúrovňového vládnutí v zahraniční politice Evropské unie a Kanady: komparativní perspektiva“ si klade za cíl vymezit hlavní rysy víceúrovňového vládnutí, které jej odlišují od státocentrických přístupů a tento koncept použít jako nástroj výzkumu zahraniční politiky Kanadské federace a Evropské unie. Práce se zabývá teoretickým vymezením multi-level governance a analýzou …viac
Abstract:
The presented thesis "The Concept of Multi-level Governance in the Foreign Policy of the European Union and Canada: a Comparative Perspective" aims to identify the main features of multilevel governance that distinguish this approach from the state-centric approaches and to apply the concept as a framework for the research of Canada’s and EU foreign policy. The thesis deals with the theoretical definition …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedúci: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií