Bc. Jan Sedláček

Diplomová práce

Ústavní soud ČR v kontextu vývoje institutu soudní kontroly ústavnosti

The Constitutional Court of the Czech Republic in the context of Judicial Review development
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou Ústavního soudu ČR v kontextu historického a teoretického vývoje fenoménu soudní kontroly ústavnosti v euroatlantickém prostoru. Autor se zaměřuje zejména na evoluci teorie ústavního přezkumu, zákonné úpravy ústavního soudnictví a základních přístupů k soudním řízením určitým způsobem se dotýkajících politické sféry. Důraz je položen i na empirický výzkum procesu …více
Abstract:
This master thesis deals with the analysis of the Constitutional Court of the Czech Republic in the context of historical and theoretical development of judical review phenomenon in Euro-Atlantic space. Author focuses notably on the evolution of judicial review theory, its statutory framework and also on the development of approaches to the proceedings of certain political importance. The emphasis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie