Bc. Petra Brzobohatá

Bakalářská práce

Spolupráce Intervenčních center pro pomoc obětem domácího násilí s jinými orgány činnými v tomto procesu

Cooperation between the Intervention Centers for helping the victims of home violence and the other relevant actors
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tím, jaká je spolupráce mezi intervenčními centry a jinými aktéry, kteří vstupují do řešení problematiky domácího násilí. Autorka se snaží se zjistit, jaká jsou slabá místa této spolupráce a jak je případně řešit. V úvodu jsou vymezeny cíle práce, v teoretické části jsou definovány hlavní pojmy a nastíněny teoretické přístupy ke spolupráci mezi organizacemi. Z těchto …více
Abstract:
This bachelory work is concerned about cooperation between interventional centres and others relevant actors. The author tries to find out the weak points of this cooperation and also eventual solutions. The aims of the works are lay down in the introduction, the theoretical part follows where the main concept is defined. From this concept comes out the particular research questions. Next part is methodological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Helena Tomešová Bartáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií