Mgr. Jan Hrbáč

Rigorózní práce

Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Preferential treatment of suppliers employing disabled persons in accordance with the Act no. 137/2006 Coll., Public Procurement Act
Anotace:
Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením ve vztahu k veřejným zakázkám je jednou z metod, kterou se zákonodárce snaží naplnit speciální cíle sociální povahy. Tyto cíle spočívají především v uplatňování znevýhodněných osob na trhu práce. V dosud platné právní úpravě zákon zvýhodňuje tyto dodavatele dvěma způsoby. Jedním z nich je poskytnutí procentuálního zvýhodnění při …více
Abstract:
Preferential treatment of suppliers employing disabled people in relation to public procurement is one of the methods that the lawmaker seeks to fulfil specific objectives of a social nature. These objectives are based mainly in the involvement of disadvantaged people in the labour market. The current legislation favours those specific suppliers in two different ways. One of them is the provision of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2016
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc., JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.