Ing. Lucie Tabášková

Bachelor's thesis

Rozhodování o změně právní formy podnikání - převod společnosti s ručením omezeným na živnost

Making decisions for a change of legal form of business - transfer of limited lability company to trade
Abstract:
Autor: Lucie Tabášková Název: Rozhodování o změně právní formy podnikání - převod společnosti s ručením omezeným na živnost Cílem bakalářské práce je provést analýzu aspektů, které vedou podnikatele ke změně právní formy podnikání. V teoretické části bakalářské práce bude popsáno, jaké jsou možnosti z hlediska podnikání právnických osob a jaké z hlediska fyzické osoby. Na základě zvolené metodiky a …more
Abstract:
Author: Lucie Tabášková Title: Making decisions for a change of legal form of business – transfer of a limited liability company to trade The aim of this work is to analyze what aspects lead entrepreneurs to change the legal form of business. The theoretical part will describe the options available in terms of business and legal persons, which in terms of individuals. Based on the chosen methodology …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2014
  • Supervisor: Ing. Radka Jahnová
  • Reader: Ing. Karel Veselý

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting