Theses 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. jako příklad specializované banky v tržní ekonomice – Bc. Petr Znamenáček

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petr Znamenáček

Bachelor's thesis

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. jako příklad specializované banky v tržní ekonomice

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. the example of a specialized bank in the market economy

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou specializovaných finančních institucí využívaných k uskutečňování některých záměrů hospodářské politiky vlády v České republice s důrazem na činnost Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., která je jednou z těchto institucí. V první části práce je uvedena typologie těchto institucí a jejich základní charakteristika. Ve druhé části práce je podrobněji představena Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., její historický vývoj, jednotlivé bankovní produkty, způsob jejího financování a přínos této banky. V závěru práce je provedeno porovnání Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. s obdobnou institucí v zahraničí, a to Slovenskou záruční a rozvojovou bankou, a.s..

Abstract: The bachelor‘s thesis deals with the problem of specialized financial institutions in the Czech Republic which are necessary for achieving some aims of government economic policy and to which belongs Czech-Moravian Guarantee and Development Bank (CMZRB). The first part of the thesis is concerned with typology of these institutions and their basic characterization. The second part of the thesis deals with detailed description of Czech-Moravian Guarantee and Development Bank, its history, bank products, forms of its financing and its contribution. The final part of the thesis compares Czech-Moravian Guarantee and Development Bank with a similar institution abroad, namely with Slovak Guarantee and Development Bank.

Keywords: Stát, banka, státní fond, specializované instituce, Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Slovenská záruční a rozvojová banka, bankovní záruka, úvěr, dotace.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Reader: Ing. Jaroslav Tichý, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 15/12/2018 21:51, Week 50 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz