Theses 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. jako příklad specializované banky v tržní ekonomice – Bc. Petr Znamenáček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petr Znamenáček

Bakalářská práce

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. jako příklad specializované banky v tržní ekonomice

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. the example of a specialized bank in the market economy

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou specializovaných finančních institucí využívaných k uskutečňování některých záměrů hospodářské politiky vlády v České republice s důrazem na činnost Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., která je jednou z těchto institucí. V první části práce je uvedena typologie těchto institucí a jejich základní charakteristika. Ve druhé části práce je podrobněji představena Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., její historický vývoj, jednotlivé bankovní produkty, způsob jejího financování a přínos této banky. V závěru práce je provedeno porovnání Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. s obdobnou institucí v zahraničí, a to Slovenskou záruční a rozvojovou bankou, a.s..

Abstract: The bachelor‘s thesis deals with the problem of specialized financial institutions in the Czech Republic which are necessary for achieving some aims of government economic policy and to which belongs Czech-Moravian Guarantee and Development Bank (CMZRB). The first part of the thesis is concerned with typology of these institutions and their basic characterization. The second part of the thesis deals with detailed description of Czech-Moravian Guarantee and Development Bank, its history, bank products, forms of its financing and its contribution. The final part of the thesis compares Czech-Moravian Guarantee and Development Bank with a similar institution abroad, namely with Slovak Guarantee and Development Bank.

Klíčová slova: Stát, banka, státní fond, specializované instituce, Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Slovenská záruční a rozvojová banka, bankovní záruka, úvěr, dotace.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Tichý, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 13:31, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz