Mgr. Igor Feigler

Bakalářská práce

Časově frekvenční analýza signálu EKG

Time-Frequency Analysis of ECG Signals
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme analýze koňského EKG nasnímaného v průběhu zátěžového vyšetření. Používáme časově-frekvenční analýzu, abychom mohli zkoumat změny ve frekvenčním složení signálu v průběhu času daného experimentu. Cílem této práce je popsat stav kondice subjektů na základě informací získatelných z EKG signálu, který máme k disposici. Za tímto účelem jsme z daného signálu získali jisté …více
Abstract:
In this thesis we study the equine stress test ECG. We are using the time-frequency analysis in order to examine the changes in frequencies throughout the time of the experiment. The goal of this thesis is to describe the fitness state of the subjects according to information obtainable from the ECG signals we are provided with. For this purpose we have extracted certain features from the signal, namely …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. Michalis Zervakis

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta