Mgr. Igor Feigler

Bachelor's thesis

Časově frekvenční analýza signálu EKG

Time-Frequency Analysis of ECG Signals
Abstract:
V této bakalářské práci se věnujeme analýze koňského EKG nasnímaného v průběhu zátěžového vyšetření. Používáme časově-frekvenční analýzu, abychom mohli zkoumat změny ve frekvenčním složení signálu v průběhu času daného experimentu. Cílem této práce je popsat stav kondice subjektů na základě informací získatelných z EKG signálu, který máme k disposici. Za tímto účelem jsme z daného signálu získali jisté …more
Abstract:
In this thesis we study the equine stress test ECG. We are using the time-frequency analysis in order to examine the changes in frequencies throughout the time of the experiment. The goal of this thesis is to describe the fitness state of the subjects according to information obtainable from the ECG signals we are provided with. For this purpose we have extracted certain features from the signal, namely …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2013
  • Supervisor: prof. Michalis Zervakis

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta