Bc. Andrea Martišová

Master's thesis

Analýza významu epigenetické regulace exprese AGR2 ve vztahu ke tvorbě metastáz u vybraných nádorových buněčných linií

Determination of epigenetic regulation of AGR2 expression in relation to metastasis development in selected cancer cell lines
Abstract:
Epigenetické změny jsou asociovány v podstatě s každým krokem progrese rakoviny včetně metastatické kaskády. Aberantní hypermethylace CpG dinukleotidů uvnitř promotorů obvykle vede k inaktivaci transkripce. Předpokládá se, že epiteliálně-mezenchymální tranzice (EMT) je jedním ze základních kroků metastatické kaskády. Tento proces je přechodný, reverzibilní a také ovlivněný metylací DNA. Bylo popsáno …more
Abstract:
Epigenetic changes are associated with each step of cancer progression and metastatic cascade. Aberrant hypermethylation of CpG dinucleotides inside promoters leads to transcriptional inactivation. Epithelial-mesenchymal transition (EMT) is believed to be one of the essential steps of the metastatic cascade. This process is transient, reversible and also influenced by DNA methylation. Anterior gradient …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 7. 2020
  • Supervisor: doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.
  • Reader: Joanna Obacz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta