Bc. Michael Smolka

Bakalářská práce

Imigrační politika České republiky se zaměřením na integraci cizinců a formy jejich pobytu

Immigration Policy of the Czech Republic with the Focus on Integration of Foreigners and Forms of their Stay
Anotace:
Evropa se v současné době ocitla ve velmi složité situaci, která nastala v důsledku masového příchodu migrantů ze zemí zasažených válkou či ekonomickou krizí. Ačkoliv byla v minulých obdobích v rámci Evropské unie schválená společná pravidla v oblasti migrační a azylové politiky, je zřejmé, že na takové množství lidí přicházejících do Evropy nebyly úřady ani členské země EU připraveny. Česká republika …více
Abstract:
Europe currently finds itself in a very difficult situation that has arisen due to the mass arrival of migrants from countries affected by war or economic crisis. Although common rules in the field of migration and asylum policy have been agreed upon recently within the European Union, it is apparent that neither the authorities or the EU member countries have been prepared for such a number of people …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: JUDr. Tereza Jonáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní