Klára KOLÁŘOVÁ

Bakalářská práce

Feminismus jako sociální jev

Feminism as a social phenomenon
Anotace:
Bakalářská práce rozpracovává téma feministické ideologie. Práce je koncipovaná jako filozoficko-pedagogická studie, která zkoumá odbornou literaturu týkající se tématu. Práce neobsahuje praktickou část. Práce má stanovené dva cíle. Prvním cílem je popsání feministické ideologie. Druhým cílem je identifikace hlavních zásad a cílů feministické pedagogiky. Práce definuje feministické hnutí jako polickou …více
Abstract:
The bachelor thesis elaborates the topic of feminist ideology. The work is devised as a philosophical-pedagogical study, which examines the scientific literature on the topic. The work does not contain a practical part. The thesis has two targets. The first target is to describe feminist ideology. The second target is to identify the main principles and aim of feminist pedagogy. The thesis defines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLÁŘOVÁ, Klára. Feminismus jako sociální jev. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta