Marek Frey

Diplomová práce

KONCEPT FLEXICURITY JAKO ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ : ÚSPĚCH nebo OMYL?

THE CONCEPT OF FLEXICURITY AS A SOLUTION OF UNEMPLOYMENT IN THE EUROPEAN UNION AT THE TURN OF MILLENNIUM : SUCCESS or MISTAKE?
Anotace:
Cílem práce je zhodnocení konceptu flexicurity z hlediska možnosti jeho využití jako universálního nástroje politiky zaměstnanosti na vzorku dat vybraných zemí EU. Současně bylo cílem zjistit udržitelnost tohoto konceptu v období hospodářského poklesu. Výzkum byl proveden s využitím statistických databází Eurostat a OECD. Metodologicky je praktická část práce založena na vytvořených kompozitních flexicurity …více
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate the concept of flexicurity in terms of its possible use as a universal instrument of employment policy on a sample of selected EU countries. At the same time the aim was to determine the sustainability of this concept in the economic downturn. The research was carried out using the Eurostat and OECD statistics databases. The methodology of the empiric part is based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Magdalena Kotýnková
  • Oponent: Karina Kubelková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54532